Projecte de captura i gestió de les tortugues exòtiques presents a la desembocadura del riu Gaià (Tarragona)

L’entitat conservacionista i d’educació medi ambiental La SINIA del Gaià i el CRARC, s’han aliat per combatre la presència de les tortugues exòtiques a la reserva de fauna del riu Gaià.

Aquest espai privilegiat de les terres costaneres tarragonines, compte entre la seva fauna amb espècies tant fora de lloc com les tortugues americanes del gènere Trachemys. Aquests quelonis són els popularment anomenats tortugues de Florida.

L’àrea protegida del riu Gaià compren un total de 3,9 ha. i un perímetre de 1,9 Km. En aquesta zona humida de cabdal importància per l’avifauna i la fauna vertebrada lligada als medis aquàtics en general, han estat observades dues espècies exòtiques de queloni: la tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans), i la tortuga d’orelles grogues (Tarchemys scripta scripta).

El projecte en la seva primera fase contempla la captura de tots els exemplars de tortugues alòctones, mitjançant trampes. La segona fase, pretén la reintroducció de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) de la qual no s’entenen registres des de finals de la dècada dels 90.

La total desaparició de la tortuga de rierol de la desembocadura del Gaià a coincidit amb l’important augment de la presència a l’espai natural de les tortugues americanes.

Les tasques de captura van començar el dia 23 de març. Els primers resultats no es van fer esperar gaire, i el dia 24, es treien de les trampes 4 exemplars de tortugues invasives. Dos individus de tortugues d’orelles grogues i dos de les anomenades de Florida.

Les feines de control s’allargaran fins mitjans del mes d’octubre.

Per més informació: La SÍNIA del Gaià (Serveis Educatius i Ambientals)
web: http://www.siniadelgaia.com
i a la web del CRARC