Qui som?

El CRARC es un Centre de Recuperació, i genèricament, és una institució dedicada a la rehabilitació de fauna silvestre amb la finalitat de retornar-la al seu hàbitat natural. Així doncs, el CRARC, en aquest cas, està especialitzat en la rehabilitació de rèptils i amfibis.

Des del 27 de gener de 1992, data en que fou reconegut com a centre de recuperació per la Generalitat de Catalunya, hem esdevenint un centre de referència a tot l’estat en la gestió, estudi i divulgació de fauna herpetològica.

El CRARC esmerça esforços en la gestió de rèptils i amfibis autòctons, diferents espècies de quelonis, lacèrtids i ofidis que reben atenció a les seves dependències. Alguns són objecte de projectes específics, com la tortuga mediterrània. També acull un nombre important d’herpetofauna exòtica, fruit del comerç legal o il·legal.
Per altra banda, el fet d’acollir un gran nombre d’exemplars de moltes espècies diferents, permet dona sortida a un gran quantitat d’investigacions en el camp de la biologia i la veterinària, donant com a resultat publicacions de caràcter científic, divulgatiu, i nombroses ponències en congressos.

El CRARC ha projectat tota la seva activitat en la conservació del rèptils i amfibis al camp de l’educació medi ambiental, en l’aspecte més ampli de la paraula. El CRARC obre les seves portes a les escoles i al públic en general, al coneixement de la problemàtica de conservació que envolta aquesta fauna. La singularitat del centre, a fet que esdevingui in punt d’atracció turisticocultural.Es important que la societat tingui elements de judici que l’orienti vers una consciència de respecte i protecció de la fauna.

Equip Humà

L’equip humà que dia a dia fa viure el CRARC, el composen hores d’ara 8 persones apassionades per la conservació de la fauna salvatge i per transmetre un missatge de coneixement i respecte per un grup faunístic massa sovint culturalment menystingut.

Joaquim Soler
Director tècnic

Albert Martínez
Director científic

Isabel Olga
Manteniment i Educació Ambiental

Paqui Claravalls
Manteniment i Educació Ambiental

Silvia Ortiz
Manteniment i Educació Ambiental

Anna Saez
Manteniment i Educació Ambiental

Zuleika Alonso
Manteniment i Educació Ambiental

Xavier Sànchez
Manteniment general

Moisés Valls
Manteniment general

Entitats col·laboradores amb el CRARC