El CRARC elabora una unitat didàctica sobre la tortuga mediterrània del Parc Natural de la Serra de Montsant.

 

Amb el títol de Coneguem la tortuga mediterrànea de la Serra del Montsant, els tècnics del CRARC, juntament amb la direcció del parc i amb la col.laboració del Departament de Medi Ambient i Habitatge, han elaborat una unitat didàctica dirigida als alumnes del cicle mitja de primària.
El document pretén proporcionar a l’alumnat informació sobre les tortugues mediterrànies per a desvetllar l’interès en aquest queloni.
La tortuga mediterrània és una espècie de la fauna catalana en greu perill d’extinció. La seva supervivència depèn en aquests moments de les accions de conservació, com els projectes de reintroducció. Amb aquest material didàctic, volem donar a conèixer alguns aspectes de la biologia i conservació d’aquest rèptil.
La tortuga és present al Parc de la Serra de Montsant des de l’any 2005, quan es va iniciar el projecte de reintroducció per portar de nou l’espècie a un entorn del qual va desaparèixer durant el Neolític.
El material didàctic elaborat ha de servir per a implicar activament a un dels sectors més sensibles de la societat, que en un futur tindrà la capacitat de gestionar el patrimoni natural de Catalunya. Nens i nenes d’arreu del territori català podran conèixer la tortuga del Montsant, i molt especialment els alumnes de les escoles del Priorat.
 

 

 

 

 

Unitat_Didàctica_Thh_Montsant..pdf

 
 
El CRARC porta a terme des de fa 21 anys tasques de conservació de la tortuga mediterrània en col.laboració amb institucions públiques, així com la redacció de publicacions de divulgació científicotècnica o didàctiques. Algunes de les obres més destacades han estat: La tortuga mediterrània a Catalunya, monografia que fa un repàs en profunditat a l’ecologia, biologia i conservació de l’espècie, o el material didàctic destinat al professorat de primària titulat La tortuga mediterrània, de la col·lecció Fauna Nostra.
L’eina didàctica Coneguem la tortuga mediterrània de la Serra del Montsant pot ser descarregada en format PDF de la web del CRARC i pròximament a la del Parc Natural del la Serra de Montsant:
En aquesta darrera web trobareu també àmplia informació del projecte de reintroducció.
Una darrera web en la que trobareu un seguit de materials complementaris al món de la tortuga mediterrània és : http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/recursosed/escolar/inici.jsp
L’adreça correspon al Departament de Medi Ambient i Habitatge i concretament a l’apartat de RECURSOS EDUCATIUS.