El CRARC rep un ajut econòmic del CAT (Col.lectiu Autònom de Treballadors Mossos d’Esquadra)

El CAT Col•lectiu Autònom de Treballadors Mossos d’Esquadra, ha lliurat al CRARC un ajut econòmic de 1000€, a través de l’iniciativa solidaricatCAT (una forma de fomentar els valors positius de la societat). Aquesta quantia s’utilitzarà per a comprar una remesa prou gran de microxips, per tal d’identificar tots els exemplars de rèptils autòctons i exòtics residents al centre.
Així doncs, tots els exemplars reproductors de tortuga mediterrània que es destinen a projectes de cria de l’espècie, o totes aquelles espècies que són utilitzades en les tasques d’educació ambiental, seran identificats amb un xip.
Aquesta tècnica permet tenir en tot moment afiliat l’individus i poder-ne fer un seguiment personalitzat.
Desgraciadament, els centres de recuperació de fauna, pateixen robatoris d’exemplars d’espècies protegides. El mercat negre de fauna salvatge, es una realitat arreu del món. Els rèptils formen part del grup de mascotes exòtiques més col•leccionades, sovint de forma irregular.
Una forma d’agilitzar el seguiment d’un animal robat d’un centre de recuperació, és dotar-lo d’un sistema identificatiu de gran fiabilitat (el microxip:
nom popular utilitzat per a designar el circuit electrònic capaç d’emmagatzemar un codi prèviament gravat i transmetre’l a un lector on és possible visualitzar-lo en una pantalla).

Aquesta ajuda representa un pas molt important en l’augment de la seguretat se la fauna present al CRARC.
Per això el CRARC i la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Masquefa, volem agrair molt sincerament al sindiCAT, aquesta aportació.

CAT Col•lectiu Autònom de Treballadors Mossos d’Esquadra.:

http://www.elsindi.cat/