El CRARC col•labora per segon any en la campanya “Descobreix el Parc Natural de Montsant”

Per segon any, us animem a descobrir el Parc Natural de Montsant a partir de les activitats que organitza el Pac per aquesta primavera i estiu. Un programa divers que inclou senderisme interpretatiu, sortides naturalístiques, tallers i diades temàtiques per apropar-nos a aquest patrimoni natural i cultural. Moltes d’aquestes activitats compten amb la col•laboració d’entitats, entre elles el CRARC, que estudien aquest patrimoni.
El CRARC participa d’aquesta iniciativa, amb el guiatge d’una sortida per a conèixer alguns dels integrants de la fauna herpetològica del Parc. Aquest espai protegit del Priorat compte amb 6 especies d’amfibis i 12 de rèptils. Els amfibis més abundants del Parc són la granota verda (Pelophylax perezi), i el gripau comú (Bufo bufo). Entre els menys freqüents el gripauet de punts (Pelodytes punctatus). El rèptil més present al Montsant és el sargantaner gros (Psamodromus algirus) i un dels més rars la tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni). Aquest queloni és objecte d’un projecte de reintroducció en l’àmbit del Parc des de l’any 2005.
Trobareu més informació sobre aquesta activitat en el tríptic que el Parc ha editat.