El director científic del CRARC únic representant espanyol de les noves diplomatures d’especialitats pel Col•legi Europeu de Medicina de Zoos (ECZM)

 

Durant el període 2009 – 2010, l’European College of Zoo Medicine ha creat tres noves diplomatures d’especialització vàlides per a la Comunitat Europea. Fins ara, l’única especialització que existia era la d’aus, amb 27 diplomats. Des d’agost de 2009 s’ha ampliat en 3 especialitzacions més: rèptils i amfibis, petits mamífers i fauna salvatge. Aquestes diplomatures especialitzades pretenen omplir el buit que existia fins ara en certificacions, respecte a les especialitzacions en tots els països d’Europa. La Titulació és equivalent a la existent als Estats Units pel ACZM (American College of Zoo Medicine). Per a la realització d’aquestes diplomatures s’ha efectuat una estricta selecció de candidats. S’ha valorat la dedicació exclusiva a un tema concret motiu d’especialització, així com requisits científics (publicacions en revistes científiques internacionals de camps específics, o treballs en revistes amb índex d’impacte) i lectius (conferències, treballs per i amb universitats) a part de les tasques clíniques demostrables en cada camp. Aquests criteris de selecció per als titulats es prolonguen fins 2012. A partir d’aquesta data, les titulacions es faran exclusivament per examen d’accés i períodes de residència en centres reconeguts per a cada especialitat. L’únic titulat representant d’Espanya en aquesta nova diplomatura ha estat Albert Martínez Silvestre, veterinari i director científic del CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya) amb l’especialització de Medicina herpetològica. Els primers diplomats europeus especialistes en aquesta categoria durant el període 2009 – 2010 són, doncs, els següents: F. Bertelsen Mads (Dinamarca), S. Divers (Estats Units), K. Eatwell (Regne Unit), J. Gal (Hongria), Z. Knotek (República Txeca), A. Martinez-Silvestre (Espanya), F. Pasmans (Bèlgica), M. Peers (Alemanya), J. Schumacher (Estats Units).