PRIMERES ACCIONS PER A INTRODUIR LA TORTUGA D’ESTANY A L’ESTANY D’IVARS I VILA-SANA

 

El Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, Obra Social de Caixa Catalunya, el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) i la Universitat de Lleida (UDL) col·laboren en un projecte per a introduir a l’estany d’Ivars i Vila-sana la tortuga d’estany (Emys orbicularis), una espècie protegida i amb alt risc d’extinció a Catalunya. www.amasquefa.com/html2/public/entitats
En el marc d’aquest projecte, el dia 19 d’abril es va procedir a l’alliberament de 6 exemplars de tortuga d’estany (5 adults i 1 juvenil), a una bassa d’aclimatació (de 300 metres quadrats) habilitada a tocar de l’estany d’Ivars i Vila-Sana.
L’objecte de l’alliberament controlat, és poder fer un seguiment acurat del seu cicle biològic en aquest espai. Aquesta bassa, actuaria en un futur, com un nucli de dispersió de l’espècie a altres indrets de l’estany.
Així doncs, i tenint present els resultats dels estudis genètics fets prèviament, s’han triat per aquesta introducció els exemplars pertanyents a l’haplotip V. Aquest llinatge el trobem a Catalunya, País Valencià, sud de França, oest d’Itàlia, Illes Balears, Còrsega i Sardenya.
Tots els exemplars van ser marcats amb un xip identificatiu facilitat per la Direcció General de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Aquest marcatge, permet tenir un control més acurat dels individus, identificant-los fàcilment amb un lector de xips estàndard.