L’Associació Mediambiental La Sínia i el CRARC col•laboren en l’estudi d’una població de tortugues de rierol al torrent de Salomó

Dins del programa de custòdia del curs baix del riu Gaià que impulsa l’Associació Mediambiental la Sínia, s’ha iniciat un projecte per tal de millorar l’entorn fluvial del principal afluent del curs baix del riu Gaià, el torrent de Salomó.

Actualment, aquest tram del torrent de Salomó està catalogat com a espai de la Xarxa Natura 2000 i la zona d’actuació programada per aquest any és d’una hectàrea i mitja. L’any 2003, aquest entorn natural va patir un greu incendi forestal que va deixar desforestat tot l’entorn fluvial.
El projecte té el suport de la Fundación Biodiversidad, l’Ajuntament de Vespella de Gaià, amb el qual hi ha signat un acord de custòdia, i la Direcció General del Medi Natural. Cal mencionar també, la col·laboració del cos d’Agents Rurals del Tarragonès i l’Ajuntament de Salomó.
 
Aquest projecte té dos objectius principals. En primer lloc, realitzar una campanya de reforestació amb la implicació de voluntariat i els escolars dels municipis veïns. I de l’altra, estudiar la situació de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) que viu en una zona del torrent on l’aigua s’hi manté pràcticament durant tot l’any.
 
Els treballs d’anàlisi de l’estatus d’aquesta població i de les possibles línies de gestió les porta a terme el CRARC, Centre de Recuperació d’amfibis i rèptils de Catalunya. Les primeres actuacions de captura i marcatge, s’han portat a terme durant el més de juny i juliol. Aquesta acció, ha permès obtenir algunes valoracions sobre la demografia de la població. Així doncs, les dades obtingudes fins ara, indiquen que es tracte d’una població jove i dinàmica. La mida del 82% dels exemplars monitoritzats, esta compresa entre 60 i 80 mm.

En el transcurs de les captures, s’ha pogut detectar i retirar, un exemplar mascle de tortuga de Florida (Trachemys scripta scripta), així com peixos de colors (Carassius auratus) i crancs americans (Procambarus clarkii), espècies totes al·lòctones i invasives.