Alliberament de 300 tortugues mediterrànies al Parc Natural de Montsant

El dia 13 d’octubre, es va dur a terme l’alliberament de quasi 300 tortugues mediterrànies (Testudo hermanni hermanni) majoritàriament adultes al Parc Natural de Montsant.

Des de l’any 2005, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi natural de la Generalitat de Catalunya duu a terme un projecte de reintroducció de la tortuga mediterrània en el Parc Natural de Montsant amb l’objectiu final d’aconseguir una població viable de tortuga mediterrània a Montsant. Fins a dia d’avui s’hi han alliberat 2129 exemplars.

Aquest programa de reintroducció es realitza amb la col·laboració del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) que gestiona i fa el seguiment de les tortugues alliberades i que treballa conjuntament amb l’equip tècnic i de la brigada del parc.

Tanmateix enguany, com ha succeït en els darrers quatre anys del projecte,  s’ha comptat amb el suport de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, que a través del centre de recuperació de fauna salvatge del GOB Menorca, ens ha permès disposar d’un gran número de tortugues mediterrànies recuperades en aquest centre, que permetran augmentar de forma important la presència d’aquest queloni al Parc Natural de Montsant, i de retruc, a Catalunya. Gràcies doncs a la col·laboració d’administracions i centres de recuperació aquest projecte camina amb pas ferm.

Recordar que la tortuga mediterrània, té una de les distribucions geogràfiques més reduïdes d’Europa Occidental. Catalunya juntament amb el País Valencià, són els únics territoris de la península Ibèrica que compten amb poblacions, focalitzades en sis espais naturals protegits: el Parc Natural de Garraf, el Parc Natural del Delta de l’Ebre, el Paratge Natural de l’Albera, El Parc Natural de la Serra d’Irta,  la Serra de Llaberia i el Parc Natural de Montsant.

L’espècie està greument amenaçada d’extinció a causa de la destrucció del seu hàbitat (incendis forestals) i la captura, encara hores d’ara, per a ser destinades al mercat de mascotes (il·legal). El seu futur a Catalunya,  passa per la conservació de l´única població natural present al Paratge Natural de l’Albera i per potenciar la creació de noves poblacions dins l’àrea de distribució històrica i potencial de l’espècie, amb l’objectiu d’establir una xarxa d’espais que li serveixin de refugi.