Alliberats cinc nous exemplars de tortuga d’estany a l’estany d’Ivars i Vila-sana

 Cinc nous exemplars de tortugues d’estany (Emys orbicularis) procedents del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), han estat alliberats a l‘estany d’Ivars i Vila-sana (Pla d’Urgell) el dia 13 de juliol. Les tortuguetes procedeixen de l’estany de cria emplaçat a les intal-lacions del CRARC. Des de l’any 2010 fins enguany, una trentena de tortugues d’estany han estat alliberades a l’estany. S’espera que en un futur, a llarg termini, a uns 20 anys vista, la població arribi a situar-se entre els 300 i 400.

La tortuga d’estany és un queloni en greu perill d’extinció, especialment a Catalunya, on la manca d’hàbitats adients, en limita també la seva presència.

Els responsables de fer l’alliberament de les 5 tortugues, sota la direcció dels tècnics del CRARC, han estat nens i nenes que participaben a la Setmana Natural per a Joves a l’estany d’Ivars i Vila-sana. Tots els exemplars presents a l’estany, estan xipats, marcats a la closca amb un codi numèric, i registrats fotogràficament, per tal de tenir-los correctament identificats, per tal de fer-ne un correcte seguiment.