Alliberament conjunt de tortugues de rierol, entre el CRARC i el ZOO de BCN

Per segon any consecutiu, als Espais Naturals del Delta del Llobregat, s’han alliberat tortugues de rierol recuperades al CRARC i nascudes al ZOO de BCN.

El dia 16 d’octubre es van alliberar un total de 22 tortugues de rierol, 7 d’elles nascudes al Zoo de Barcelona i 15 provinents del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC). L’alliberament es va portar a terme als Espais Naturals del Riu (cal Tet-ca l’Arana).  Es tracta d’una zona humida de grans dimensions (110 hectàrees) amb hàbitats aquàtics diversos (zones inundació temporal, basses, estanys, canals i el tram final del riu) i gran disponibilitat d’aliment.

L’alliberament d’aquest rèptil d’aigua dolça es realitza en aquestes dates per donar temps a les tortugues a aclimatar-se al nou hàbitat, abans de la hivernada. Les tortugues van ser marcades amb un codi de senyals a la closca, per tal de tenir-les identificades. Així doncs, en futures tasques de seguiment, permetrà saber la seva evolució.  

Aquesta espècie autòctona, està amenaçada per la desaparició de masses d’aigua, la urbanització del territori i la presència d’espècies exòtiques com la tortuga de Florida, entre d’altres.

 

Aquesta reintroducció és fruit d’un conveni signat entre el Consorci del Delta del Llobregat  i el Zoo de Barcelona a l’any 2012 per a la Conservació de l’espècie al Delta.  Els 12 exemplars que constitueixen la població reproductora del Zoo de BCN són propietat de la Generalitat i van ser cedits pel CRARC

El Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat és un organisme públic creat el maig del 2005  per garantir la gestió i la protecció dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. El formen la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments del Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat.

El CRARC, ve col·laborant amb el Departament del Territori i Sostenibilitat en el  rescat, la cura i la reintroducció d’amfibis i rèptils des de fa 26 anys. Des de 1999,  amb el suport de les institucions públiques privades i el cos d’Agents Rurals, ha alliberat prop de 1400 exemplars de tortugues de rierol recuperades o criades al centre per ser alliberades a més d’una desena de sistemes aquàtics  arreu de Catalunya.