Articles i ponències amb participació dels CRARC durant el 2018

 

El CRARC, és un centre de recuperació d’amfibis i rèptils i com a tal, te com a objectiu la rehabilitació i gestió d’aquesta fauna. Tanmateix, sempre hem complementat aquestes accions amb l’educació ambiental, i la investigació. Fruit d’aquest últim objectiu, són els nombrosos articles i ponències que cada any produïm.

L’any 2018 vam redactar o  col·laborar en la redacció de set treballs realitzats amb fauna autòctona (No s’indiquen els que estan en procés de revisió o acceptats però no publicats):

 

Martínez-Silvestre, A., Fernandez-Guiberteau, D., Perez-Sorribes, L.& Velarde, R. 2017. Infección por dermocistidios en Lissotriton helveticus en Cataluña: nuevos datos y apuntes sobre su diagnóstico. Boletin de la Asociacion Herpetologica Espanola, 28: 66-70.

Martínez-Silvestre, A. 2018. Árbol de decisión para el diagnóstico y tratamiento ante una tortuga terrestre con secreción nasal. Revista Científica Española de Medicina Interna de Pequeños Animales, 1: 66-69.

Martínez-Silvestre, A., Verdaguer, I., Trochet, A.& Calvez, O. 2018. Detection and monitoring of Batrachochytrium dendrobatidis in the Pyrenean brook salamander (Calotriton asper). Congreso Luso Español Herpetologia, XV: 89.

Martínez-Silvestre, A., Verdaguer, I., Trochet, A.& Calvez, O. 2018. Efficacy of topical anesthesia in Pyrenean brook salamander (Calotriton asper). Congreso Luso Español Herpetologia, XV: 55-56.

Perez-Sorribes, L., Fernandez-Guiberteau, D., Martínez-Silvestre, A., Soler Massana, J., Ferran, A., Pannon, J.F., Vila-Escale, M., Martí de Ahumada, B.& Mompart, J.M. 2018. Diferenciació a partir de caràcters morfològics i noves aportacions a la distribució de la granota de Graf  Pelophylax kl. grafi (Crochet, Dubois, Ohler, Tunner, 1995) a Catalunya. Butlleti de la Societat Catalana d’Herpetologia, 25: 37-49.

Trochet, A., Dupue, A., Souchet, J., Bertrand, R., Deluen, M., Murarsu, S., Calvez, O., Martínez-Silvestre, A., Verdaguer, I., darnet, E., Le Chevalier, H., Mossoll-Torres, M., Guillaume, O.& Aubret, F. 2018. Variation of preferred body temperatures along an altitudinal gradient: A multi-species study. Journal of Thermal Biology, 77: 38-44.

Vidal, O., Yelamo, F., Budo, J., Martínez-Silvestre, A., Fernandez-Bellon, H., Almagro, V., Pifarre, M.& Sanz, N. 2018. Parental assessment in captive breeding groups of Mauremys leprosa and Emys orbicularis. Congreso Luso Español Herpetologia, XV: 96-97.