Alliberades al Parc del Garraf 216 tortugues mediterrànies

El 31 d’octubre, el CRARC juntament amb el Servei de Parcs de la Diputació de Barcelona i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya va alliberar 216 exemplars de tortuga mediterrània al Parc del Garraf. 
Tècnics del Parc de Garraf i del CRARC en el moment de l’alliberament. (Foto Josep Torrentó)
L’acció s’emmarca dins el projecte de reintroducció de l’espècie en aquest espai natural protegit portat a terme des de 1992.
La tortuga va desaparèixer del massís del Garraf durant el segle XIX degut a la roturació de terres per a destinar-les a l’agricultura i els incendis forestals. Fins hores d’ara s’han fet 26 alliberaments que representen un total de 1399 exemplars.
Un recent estudi demogràfic portat a terme duran la primavera de 2007, va considerar que la població de l’espècie al Parc ronda el miler d’exemplars. L’estudi va tenir en compte les baixes produïdes, els naixements i les aportacions fetes pel projecte, així com l’esforç de prospecció.