Atles dels amfibis i rèptils del Montsant, un nou llibre amb participació del CRARC.

El Parc Natural de la Serra de Montsant ha editat en format de llibre “L’Atles dels amfibis i rèptils del Parc Natural de la Serra del Montsant”, un estudi realitzat pels biòlegs del Museu de Zoologia de Barcelona, Joan Barrull i Isabel Mate, i l’herpetòleg del CRARC, Joaquim Soler.
Aquest llibre és un repàs en profunditat a l’estat actual de la fauna herpetològica d’aquest espai protegit.
Les dades que s’han utilitzat per a la realització dels mapes de presència de cada una de les espècies detectades al Parc, han estat actualitzades fins octubre de 2007. Els treballs de prospecció que es van realitzar per elaborar l’Atles van permetre esbrinar l’estatus de totes les espècies que hi són presents. També es van analitzar les vies de comunicació que envolten el Parc, per tal de detectar-ne els punts especialment negres pel pas de fauna amfíbia i reptiliana.
El document final ofereix directrius per a gestionar l’espai, i per tant és una eina útil als gestors del Parc Natural.
Un total de 20 espècies són descrites, fotografiades i valorades en un context local i europeu. L’obra ha prestés difondre un patrimoni natural, en aquest cas del Montsant, sovint menyspreat pel fet de ser desconegut.