La Diputació de Barcelona atorga un ajut a l’Ajuntament de Masquefa pel CRARC per a l’edició de material de promoció turística i cultural

 

La Diputació de Barcelona dins de la seva política d’ajuts a la xarxa de municipis i en el marc de la potenciació de les activitats turístiques de caràcter cultural, ha concedit un ajut de 1.000€ a l’Ajuntament de Masquefa pel CRARC.
La subvenció s’ha destinat a l’elaboració d’un material didàctic adreçat al col·lectiu escolar de cicle inicial que visita el Centre. El manual permetrà copsar amb més profunditat el món dels amfibis i rèptils.
Amb un total de vuit planes, és fa repàs a la biologia dels amfibis i dels rèptils, així com s’introdueix als joves visitants a conceptes tant desgraciadament comuns com “perill d’extinció”. Com a part molt important de l’ús pedagògic del quadern, s’ha explicat la realitat de falses creences que s’expliquen d’alguns amfibis o rèptils. Qui no ha sentit a parlar dels dragons que es mengen la roba dels armaris?, o de que els gripaus poden escopir verí !. Llegendes i mites que no tenen res a veure amb la realitat d’una fauna poc coneguda i menyspreada.
Val a dir que la diputació de Barcelona a donat suport en altres ocasions a les tasques turístiques i d’imatge cultural de qualitat que el CRARC desenvolupa, i esperem seguir comptant amb el seu suport en properes actuacions.
Material editat amb l’ajut de la Diputació de Barcelona