ALLIBERADES NOU TORTUGUES D’ESTANY A L’ESTANY D’IVARS I VILA-SANA

El Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, la Fundació CatalunyaCaixa, la Diputació de Lleida, el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) i la Universitat de Lleida (UdL) col·laboren des del juliol de l’any 2010 en un projecte per introduir a l’estany d’Ivars i Vila-sana la tortuga d’estany (Emys orbicularis), un queloni amb un alt risc d’extinció a Catalunya.

 Dins del projecte d’introducció de la tortuga d’estany a l’Estany d’Ivars i Vila-sana, s’han alliberat nou exemplars més d’aquest queloni. Aquests exemplars s’afegeixen als sis que es van introduir l’any passat a la bassa d’aclimatació de 300 m2 adjacent al gran estany. Aquesta bassa, ha d’ajudar a fixar els individus al nou entorn. Totes les tortugues alliberades, porten incorporar un xip que les identifica. Així mateix, vuit dels exemplars alliberats porten incorporat també un emissor que permetrà dur a terme als investigadors del Departament de Producció Animal de la Universitat de Lleida el seu radio-seguiment.

 El projecte ha de contribuir a minimitzar la pressió del factor extinció sobre aquest queloni, a través de l’assoliment d’una població estable en un hàbitat que és considerat com a prioritari per a la seva conservació.