El CRARC porta a terme els primers controls i marcatge de les tortugues mediterrànies del centre de reproducció de tortugues mediterrànies de Marçà.

En el marc del conveni de col·laboració signat entre el Consorci de la Serra de Llaberia, l’Ajuntament de Marçà i el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), han estat fets els primers controls de marcatge i presa de dades biomètriques als exemplars presents en el centre de reproducció de tortugues mediterrànies a Marçà. La jornada tècnica, va compta amb la col·laboració de tècnics dels Serveis Territorials de d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Tarragona, del Consorci de la Serra de Llaberia i Agents del Cos d’Agents Rurals del Priorat.

Un total de 52 exemplars van ser monitoritzats. Totes les tortugues van ser marcades amb microxips (proporcionats pels Serveis Territorials del DAAM a Tarragona) i codi de senyals a la closca. Una part d’aquest exemplars, concretament 23, formaran part del grup de reproducció, i la resta, seran destinats a possibles introduccions a la Serra de Llaberia.

Totes les iniciatives encaminades a augmentar la presència de la tortuga mediterrània en l’àmbit de la seva distribució potencial, són positives.