Alliberament de tortugues de rierol a l’Illa d’Audí (Tortosa)

 

El CRARC col·labora amb l’entitat naturalista Arjub del Riu, en un projecte de conservació de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) a l’Illa d’Audí (Tortosa).

Aquest espai natural, va ser declarat  Reserva de Fauna Salvatge el 10 de novembre de 1995.  La reserva està integrada dins el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), a la Xarxa Natura 2000 i declarat Lloc d’Importància Comunitària (LIC) i Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) per la Unió Europea. Aquest espai, compte amb 34,5 ha de les quals un 28% (9,9 ha) constitueixen espais humits de gran interès ecològic formant llacunes en antics cursos subsidiaris de l’Ebre (també denominats “galatxos”). L’espai natural està situat al terme municipal de Tortosa, partida de Bítem.

L’any 2009 l’Arjub del Riu va iniciar amb col·laboració del Parc Natural del Delta de l’Ebre un projecte de gestió i seguiment de quelonis al galatxo de l’illa d’Audí. Accions d’eradicació d’espècies exòtiques, actuacions de millora de l’hàbitat, i accions de restitució de fauna, com la reintroducció pilot de tortuga de rierol Mauremys leprosa, han estat desenvolupades.

El CRARC va proporcionar al projecte 26 exemplars de tortuga de rierol, que el dia 26 de juliol van ser alliberats, i que s’afegeixen les 19 tortugues ja existents a l’espai. Totes les tortugues van ser marcades amb un codi de senyals a la closca, així com amb una petita xapa de color gro con apareix el número de l’exemplar. Aquest darrer mètode de marcatge, ha de permetre als tècnics de l’Arjub del Riu, fer una identificació visual (amb binocles) de les tortugues, mentre s’assolellen. També, a 7 exemplars se’ls va instal·lar un emissor, per tal de que en puguin fer un seguiment telemètric.

A les femelles més grans, 5 individus, se’ls varen fer ecografies, per tal de determinar el grau d’ovulació d’aquestes. La tècnica va permetre visualitzar i determinar, que totes les tortugues eren portadores d’ous en diferents fases de desenvolupament.

L’alliberament va compta amb la presència i participació d’un grup d’infants i mitjans de comunicació, que van documentar l’acció. Esperem que en properes ocasions, el CRARC segueixi col·laborant amb l’Arjub del Riu en la conservació de a tortuga de rierol.