El seguiment de la petita població de tortugues d’estany d’Ivars i Vila Sana, confirma la seva bona adaptació.

La darrera setmana de setembre, és va procedir a fer el seguiment de la petita població introduïda a l’estany d’Ivars i Vila-Sana. El projecte va començar la seva singladura l’any 2010. La col·laboració del Consorci de l’Estany, de la Fundació Catalunya-La Pedrera, la UDL, i el CRARC, treballa des de les hores, per establir en aquest espai privilegiat del Pla d’Urgell , una espècie indicadora de qualitat ambiental. Cal assenyalar també la col·laboració del CRT de Garriguella amb l’aportació d’exemplars recuperats al seu centre.

El primers exemplars vans ser  instal·lats en una bassa natural adjacent a l’estany. Aquesta bassa actua com a punt de fixació dels exemplars a les condicions del seu nou hàbitat.

Aquest control ha permès copsar un augment de mida i pes molt satisfactori dels exemplars juvenils, i el manteniment  en paràmetres normals dels individus adults. Així doncs, per posar un exemple molt il·lustratiu,  la tortuga núm. 38, alliberada el 11 de juliol de 2012 pesava 107 grams; un any i dos mesos més tard, el mateix exemplars pesa 360 grams.  Sembla doncs que l’estany serà un lloc adient, tal com les avaluacions inicials del projecte posaven de relleu.

El proper any, esperem alliberar alguns dels primers exemplars de tortuga d’estany nascuts al CRARC l’any 2011, especialment seleccionats per a quest projecte.

Més informació sobre les tortugues de l’estany d’Ivars i Vila Sana