Descobrir els rèptils i amfibis del Parc Natural de Montsant, de la ma del CRARC.

Com ja ha succeït ens els darrers anys, us animem a descobrir el Parc Natural de Montsant a partir de les activitats que organitza el Pac durant la primera meitat de l’any. Un programa divers que inclou senderisme interpretatiu, sortides naturalístiques, tallers i diades temàtiques per apropar-nos al ric patrimoni natural i cultural de Montsant. Moltes d’aquestes activitats compten amb la col•laboració d’entitats, entre elles el CRARC.
El CRARC participa d’aquesta iniciativa, amb el guiatge d’una sortida per a conèixer alguns dels integrants de la fauna herpetològica del Parc. Aquest espai protegit del Priorat compte amb 6 especies d’amfibis i 12 de rèptils. Els amfibis més abundants del Parc són la granota verda (Pelophylax perezi), i el gripau comú (Bufo bufo). Entre els menys freqüents el gripauet de punts (Pelodytes punctatus). i entre els més rars la tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni). Aquest queloni és objecte d’un projecte de reintroducció en l’àmbit del Parc des de l’any 2005. Hores d’ara, s’han alliberat en diferents espais de Montsant més de 5000 exemplars.
Trobareu més informació sobre aquesta activitat en el tríptic que el Parc ha editat.