El CRARC , pioner en un programa de cria del llangardaix comú.

El CRARC ha posat en marxa una nova INSTAL.LAC destinada a la cria del llangardaix comú (Timon lepidus), una de les espècies més emblemàtiques de l’ecosistema mediterrani.

En les darreres dècades, aquest gran llangardaix ha anat desapareixent de molts espais mediterranis, degut a l’alteració de l’hàbitat (augment de les zones boscoses), destrucció dels boscos (incendis forestals), la contaminació per pesticides (eliminació de les preses i intoxicació), atropellaments (alta incidència en certes vies de comunicació), i fins i tot la captura per a ser destinat a la terrariofília i el col·leccionisme.

 

El CRARC, explorarà la capacitat reproductora d’aquest rèptil en captivitat, amb la finalitat de destinar els exemplars que es puguin obtenir a reforçar i restablir l’espècie en espais d’on hagi minvat o desaparegut. 

S’ha de tenir present que el llangardaix comú és un dels insecticides naturals més potents que tenim a la conca mediterrània. Més del 75% de la seva dieta la composen insectes i altres invertebrats. Així doncs, la seva presència en els hàbitats agraris, que alternen la seva continuïtat amb bosquines i matollars, suposa gaudir d’un aliat contra les plagues d’insectes, i per tant un estalvi de la despesa en la lluita química contra aquests invertebrats.

En aquest pla de cria, el CRARC aplicarà les tècniques  científiques portades a terme amb els projectes de cria en captivitat del Lagarto Gigante del Hierro, La Gomera i Tenerife, en els que el CRARC col·labora estretament des de l’any 2000.