El CRARC col.labora amb Animal Latitude, en el POSTGRAU SOBRE CONEIXEMENT DEL MÓN ANIMAL: EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

 Aquest Postgrau (30 crèdit ECTS, 750h) pretén formar professionals en matèries sobre fauna i medi ambient. A partir d’aquest aprenentatge, haurien de poder dissenyar i dur a terme programes i projectes d’educació, divulgació i/o sensibilització ambiental sobre fauna i medi ambient, o realitzar accions dins el seu àmbit de treball, que permetin generar consciència ecològica.
Ha estat dissenyat per a que totes aquelles persones amb una sensibilitat pel medi ambient, que vulguin incrementar els seus coneixements sobre la fauna, i dotar-se d’eines per a dissenyar propostes educatives atractives.
Actualment és de gran interès i importància, l’estudi i millora de la relació entre la societat, la natura i els animals. També, crear programes d’educació i sensibilització ambiental que generin consciència ecològica, i una interacció respectuosa amb el medi ambient.
Per a poder portar a terme aquests programes als que ens referim (sobre diversos temes com espècies invasores, adopcions responsables, animals exòtics, conèixer la natura, el turisme responsable, etc.) és necessari tenir coneixements pedagògics, d’organització o de comunicació. Aquests ens són útils per a redactar un projecte, fer-ne la planificació, coordinació i gestió. Però el més important és conèixer els diferents actors i escenaris implicats, per a incidir en els continguts i les accions a realitzar. És necessari conèixer aquestes dimensions, la interdisciplinarietat que hi ha en aquestes accions, així com en altres àmbits d’estudi.
Aquest postgrau, ens endinsarà en la dimensió de la zoologia, ecologia i medi ambient, de la fauna més propera a nosaltres, sigui domèstica, silvestre autòctona o exòtica. Amb aquestes noves matèries, podrem reflexionar sobre les accions que actualment es porten a terme per a informar i formar a la societat en matèries ambientals, especialment sobre fauna, i quines mancances poden tenir.
Coneixent la fauna i el medi natural, podrem entendre molt millor les temàtiques de conservació i amenaces actuals, i per tant adaptar els nostres projectes i activitats a la realitat que ens envolta. Tot sovint tenim coneixements sobre la població, sobre el perfil d’estudiants, d’usuaris de les nostres institucions i centres, però també hem de conèixer el nostre entorn, tan desconegut per a la majoria.
Els docents d’aquest Postgrau formen part del món de la biologia, veterinària, etologia i altres àmbits d’estudi relacionats amb fauna i biodiversitat, pertanyen a organitzacions com centres de recuperació, estudi i investigació del medi natural, d’investigació en Antrozoologia, gestió de parcs naturals entre d’altres.
Trobareu més informació en aquest PDF:
http://media.wix.com/ugd/2522f9_3bd8b49ad4194f43b6b02b9c9319980c.pdf