El CRARC remodela amb l’ajuda de Fundación Biodiversidad, una antiga instal·lació per allotjar tortugues gegants de les illes Seychelles.

El CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya), va ser reconegut pel govern espanyol l’any 2018 com a centre CITES. Aquest reconeixement, habilita al CRARC com a institució receptora de fauna herpetològica  decomissada per les forces i cossos de seguretat de l’estat. El CITES (Convenció sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres) és un tractat que fou creat l’any 1973 a Washington, i que actualment en formen part 184 estats; estableix la necessitat de tenir en cada un dels països signants, instal·lacions per l’acollida de la fauna i flora decomissada.

L’abril de 2019, van ingressar 38 exemplars de tortugues gegants de les illes Seychelles (Aldabrachelys gigantea), a conseqüència d’una actuació policial a l’aeroport de Barcelona. Un total de 76 tortugues van ser detectades a l’interior d’uns equipatges. Retinguts els exemplars i comprovada la carència de documentació específica que acredites la tinença legal, van ser comissades per la Guàrdia Civil. La mitat del quelonis van anar al ZOO de Barcelona (també centre CITES), i l’altra meitat al CRARC.

Totes aquestes tortugues tenien que ser allotjades de forma correcte al CRARC. En el moment de l’arribada, els exemplars mesuraven entre 7 i els 12 centimetres, però érem conscients que en un futur els animals creixerien molt, fins esdevenir tortugues de gran mida, com el seu nom indica.

El maig de 2022, els tècnics del CRARC vam començar la remodelació d’una instal·lació antiga del centre, per tal de poder allotjar amb qualitat de vida, a les tortugues gegants. Un espai exterior per les èpoques climàtiques favorables i un espai interior pel períodes hivernals. El projecte ARAD (Atención a Reptiles y Anfibios Decomisados) compte amb el recolzament de la Fundación Biodiversitad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), fiançat per la Unió Europea – NextGenerationEU. @FBiodiversidad @fundacionbiodiversidad fundacionbiodiversidad

Les tortugues gegants comissades a l'aeroport de Barcelona ingressen a CRARC

Remodelació de la instal.lació i allotjament de les tortugues 2 anys després d'arribar