Neixen les primeres tortugues de rierol a la Reserva Natural de fauna salvatge de la desembocadura del riu Gaià.

 

L’any 2006 l’Associació Medi Ambiental La Sínia i el CRARC van iniciar un projecte encaminat a eliminar les tortugues invasives de la desembocadura del riu Gaià. Aquestes espècies majoritàriament de distribució americana, estan colonitzat els ecosistemes aquàtics mediterranis de la mà de l’ésser humà. Així doncs, comprades en el seu dia com a mascotes, acaben en moltes ocasions abandonades en estanys, embassament i rius.
La campanya d’extracció de tortugues exòtiques fins hores d’ara, a aconseguit retirar 33 exemplars. Els darrers controls fets pels tècnics de la Sínia, han calculat en menys deu exemplars de quelonis invasius presents actualment a la desembocadura. Si es manté la pressió de captura, s’ha calculat que en un parell d’anys s’hauran pogut eliminar totes les tortugues al·lòctones.
Dues tortugues americanes de les espècies (Chrisemys picta belli) i (Trachemys scripta scripta) atrapades a les nanses colocades a la desenvocadura del riu Gaià.
 
Els objectius del projecte a part de l’eradicació de les tortugues invasores, era la reintroducció de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), un dels dos quelonis aquàtics autòctons de la regió mediterrània occidental.
Aquesta espècie estava pràcticament extingida en el tram baix del riu Gaià. La darrera notícia d’observació d’un exemplar viu es remunta a l’any 2001.
Paral·lelament als treballs d’extracció de tortugues invasives, el 18 de novembre de 2006 es van alliberar 5 tortugues de rierol (3 femelles i 2 mascles).
Una de les dues cries de tortuga de rierol (Mauremys leprosa) nascudes enguayn al Gaià, capturades a les nanses de control per a tortugues exòtiques.
 
La consolidació d’una població viable de tortugues autòctones al tram baix del Gaià sembla que ha fet un gran pas amb el naixement aquesta temporada de com a mínim 2 exemplars. La detecció de les petites tortugues va ser possible gràcies al fet de ser capturades en les nanses utilitzades per extreure quelonis exòtics. Aquest fet ha constatat la reproducció de la petita colònia reintroduida, i per tant les possibilitats de colonitzar aquest espai natural.  
 Fotografies:La Sínia