El CRARC detecta un mínim de 47 espècies vegetals, en un estudi sobre l’alimentació de les tortugues mediterrànies del Montsant.

 

El projecte de reintroducció de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni) al Parc Natural de la Serra de Montsant (comarca del Priorat, Tarragona) iniciat l’any 2005 pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el CRARC,  té com un dels objectius prioritaris l’estudi de la dieta de les tortugues alliberades.
Així dons, esbrinar quines són les espècies vegetals més aprofitades per la tortuga, ha de permetre seguir definint quines serien les zones del Parc Natural més favorables per a implantar-hi l’espècie, atenent als recursos vegetals que hi siguin presents.
 L’alimentació de la tortuga mediterrània, com la majoria dels quelonis terrestres, es bàsicament herbívora. El ventall de plantes que pot consumir és molt ampli i aquest varia en funció de l’aparició de les espècies vegetals al llarg de les estacions. La dieta de la tortuga mediterrània al Montsant està composada com a mínim per 47 espècies. L’estudi laboratorial que s’ha dut a terme enguany ha pogut constatar un consum majoritari de 24 espècies on predominen les plantes que pertanyen a la família de les Fabàcies (com l’alfals), les Rosàcies (com l’esbarzer) i les Gramínies (com el gram).
Fruit de Medicago minima (Melgó)  Llavors de Vitis vinifera (Parra)
 
Fotos macroscòpiques fetes per Anabel Muñoz, coautora de l’estudi. 
 
L’anàlisi dels recursos tròfics consumits per la tortuga mediterrània, s’ha fet a partir d’excrements. Aquests han estat estudiats macroscòpicament amb una lupa binocular, per a determinar la morfologia de les fulles, tiges i fruits que hi apareixen. Per a donar suport a la identificació s’han utilitzat els manuals de botànica: Flora Manual dels Països Catalans d’Oriol de Bolòs i Flora de la Serra del Montsant, de Roger Pascual.
            Els resultats obtinguts, constaten una clara estacionalitat en el consum d’algunes espècies. També s’ha detectat el consum de cargols i alguns artròpodes.
            Aquest estudi es perllongarà durant varis anys per tal de tenir una radiografia el més complerta possible dels recursos alimentaris de la tortuga mediterrània. L’inexistència de treballs sobre l’ecologia tròfica d’aquesta espècie el fan encara més important i prioritari.