LA TORTUGA MEDITERRÀNIA TORNA AL MONTSANT.

Projecte de creació d’una població de tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni) al Parc Natural de la Serra de Montsant.

A partir d’octubre de 2005, el Departament de Medi Ambient i Habitatge en col·laboració amb el CRARC, te previst encetar un nou programa de conservació de la tortuga mediterrània a Catalunya.

El projecte pretén la creació d’una població al Parc Natural de la Serra de Montsant (Comarca del Priorat). La zona geogràfica està dintre de l’àrea potencial de distribució de l’espècie. Per altre banda te l’avantatge de ser un espai protegit i gestionat pel DMAH, que en regula els seus usos.

El projecte ha estat molt ben acollit per la direcció del parc, que ha posat tot el suport tècnic per aconseguir l’objectiu de retornar la tortuga a la zona.

Dins el terme municipal de Margalef de Montsant, poble situat a la vora del riu Montsant, es troba L’Abric del Filador, jaciment paleoarqueològic en el que es citen restes de queloni atribuïdes a Testudo hermanni. Aquestes han estat durant molts anys, una de les tres referències que en la literatura arqueològica són utilitzades per citar la tortuga mediterrània a Catalunya durant el neolític. La presencia històrica de quelonis als llocs més favorables del Montsant es una realitat que pot tornar a donar-se en un futur proper gràcies aquest projecte.