Material Didàctic

El CRARC disposa de diversos materials didàctics que complementen les visites al centre.El material esta destinat al professorat, per a que puguin preparar o desenvolupar activitats relacionades amb el món dels amfibis i rèptils.També ha estat pensat per a ser utilitzat com a eina de consulta de l’alumne

Documentació

Per a ampliar coneixements sobre les tortugues terrestres en general i les tortugues mediterrànies en particular, així com sobre els gripaus comuns, podeu descarregar-vos aquests tres albums editats pel CRARC. Aquest material didàctic, ha estat pensat per a ser treballat per alumnes de cicle inicial i mitja de primària. Els llibrets són una eina que permet als educadors ampliar coneixements sobre aquest rèptils i amfibis i utilitzar-los com a punt de partida de projectes específics.

Unitats didàctiques

Les dues unitats didàctiques que us proposem, us aproparant a una espècie en greu perill d’extinció, la tortuga mediterrània. La primera unitat, La tortuga mediterrània, una espècie en perill, va dirigida als nens i nenes de cicle superior de primària que estiguin treballant els animals autòctons. La segona Coneguem la tortuga de la serra de Montsant, preten difondre el projecte de conservació de la tortuga mediterrània al Parc Natural de la Serra de Montsant. Va adreçada als alumnes de cicle mitjade primària

Material Didàctic