Ingressen al CRARC quinze tortugues morisques, dos camaleons i un llangardaix de cua punxosa, comissats al port de Barcelona.

 

Durant el més d’agost van ingressar al Centre de recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya, diversos exemplars de rèptils del nord d’Àfrica. Concretament 15 tortugues morisques (Testudo graeca graeca), 2 camaleons (Chamaeleo chamaeleon) i un llangardaix de cua punxosa (Uromastix acanthinurus).
Tots aquests rèptils foren incautats a la duana del port de Barcelona per la Guàrdia Civil. Els animals anaven dins els cotxes de ciutadans magrebins que havien fet el trajecte amb vaixell des dels seus països d’origen.
Les revisions rutinàries que la Guàrdia Civil efectua als vehicles un cop desembarcats al port de Barcelona, van permetre detectar la presència d’aquests rèptils i comissar-los. El transport d’animals salvatges d’estats com Marroc o Algèria, per part de ciutadans d’aquests països que treballen i viuen a Europa, és molt comú. Conscients que a les cultures occidentals els agrada col·leccionar i tenir com a mascotes espècies de fauna salvatge, no dubten en intentar guanyar uns euros amb la venta d’espècies exòtiques.
Aquest comerç il·legal no es produiria, si les persones que tenen com afició el manteniment de rèptils, es dirigissin als establiments degudament autoritzats per a la venta de fauna salvatge. El fet de voler estalviar en la compra o obtenir un determinat animal costi el que costi, sense preguntar el seu origen, fa que es produeixin actituds de comercialització il·legal de fauna.
Aquests tipus d’actuacions policials, es donen a diversos ports de la costa mediterrània, i no són fets ocasionals, si no força habituals duran els mesos de juliol i agost.
En el cas de les tortugues, solen anar empaquetades en capses de cartró, amuntegades les unes sobre les altres, la majoria estan profusament parasitades per paparres. Els camaleons i els llangardaixos, sovint són transportats en gàbies d’aucells, presentant un estat sovint de desnutrició o deshidratació.
Cal tenir present, que la compra il·legal de fauna salvatge, contribueix en gran mesura a la desaparició d’aquesta.