144 tortugues exòtiques retirades del pantà de Foix

 

La campanya 2009 de retirada de tortugues exòtiques del pantà de Foix ha estat un èxit. Les tasques d’extracció de quelonis invasius, es desenvolupen en aquest espai protegit des de l’any 2003. Fins ara, un total de 287 exemplars han estat capturats, tanmateix, enguany ha esdevingut el més rendible de tots. Cal tenir present però, que aquest 2009, s’han instal·lat 19 paranys a les aigües de Foix. Els ginys, unes nanses especialment adaptes per a la captura de quelonis, han permés augmentar els resultats. En les anteriors temporades, s’havien col·locat un màxim de sis paranys, així doncs, enguany s’ha triplicat la capacitat de captura.
Aquest projecte, compte des dels seus inicis, amb el suport de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, i enguany també, la campanya ha comptat amb l’empresa Naturalea conservació, que ha donat suport logístic al projecte. El CRARC col·labora en la gestió i captura de quelonis exòtics al Parc del Foix des de l’any 2001, així com en l’avaluació de la població de tortugues de rierol que també hi són presents. D’aquesta espècie pròpia dels hàbitats aquàtics ibèrics, i protegida per la llei de protecció dels animals a Catalunya, se n’han capturat 111, que han estat degudament marcats i retornats a les aigües del pantà.
Projectes com aquest són desgraciadament necessaris per tal de contrarrestrar les introduccions d’espècies exòtiques causants sempre desequilibris ecològics importants en els hàbitats que colonitzen. En moltes ocasions han portat fins i tot a l’extinció elements de la fauna o flora autòctones.
La capacitat reproductora de les tortugues americanes en ecosistemes mediterranis d’aigües continentals, ha estat àmpliament documentada en la literatura científica.
Tota iniciativa encaminada a controlar l’expansió dels quelonis exòtics és important i necessària, tanmateix ha d’anar acompanyada de campanyes de divulgació encaminades a prevenir l’abandonament d’aquests rèptils.
Aquesta és una de les tasques que el CRARC ha desenvolupat des dels seus inicis.
 
Webs relacionades amb el projecte.:
 
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona    http://www.diba.es/parcsn/parcs/home.asp
 Naturalea