El CRARC i l’associació CHELONIA, editen un pòster reivindicatiu

 

Amb el títol de Conservem els nostres amfibis, el CRARC i l’associació Chelonia,  volem alertar de les amenaces que moltes espècies d’aquesta fauna pateixen.
Quan a la natura queden pocs exemplars d’una espècie, es diu que aquesta està en perill d’extinció. El món dels amfibis no és una excepció. Algunes espècies estan greument amenaçades.
Els perills als que s’enfronten són diversos. Una de les pitjors amenaces pels amfibis, és la destrucció dels seus hàbitats naturals. Els espais humits com ara els llacs, bassals, fonts i rierols sovint es dessequen, o es contaminen. Aquesta situació fa que les granotes, gripaus, salamandres i tritons, es quedin sense els únics espais naturals on es poden reproduir.
Algunes espècies de gripaus estan en perill d’extinció degut a la introducció d’espècies depredadores foranies. Un exemple n’és el ferreret (Alytes muletensis), un gripauet únic de l’illa de Mallorca, que és depredat per les serps d’aigua introduïdes pels antics habitants de l’illa.
Molts gripaus troben la mort a les carreteres. El gripau comú (Bufo bufo), en èpoques de reproducció intenten creuar les vies de comunicació per tal de poder accedir a les zones humides on fer la posta. No tots ho aconsegueixen i acaben la seva aventura xafats pels cotxes. Determinats zones de la xarxa de carreteres són autèntics punts negres per aquesta i altres espècies d’amfibis.
L’acció directa de l’home és un altre factor d’amenaça pels amfibis. L’esser humà sovint mata els gripaus o salamandres per culpa de pors i tradicions que no són certes.
Darrerament ha sorgit un altre factor d’amenaça per a tots els amfibis del planeta: un fong anomenat Quitridiomicosi. A causa de l’augment significatiu de les temperatures del planeta, el fong ha proliferat entre moltes espècies d’amfibis causant-los la mort. El fong ha provocat hores d’ara l’extinció d’alguns gripaus tropicals.
 
Tots els amfibis estan protegits per la llei i està prohibit agafar-los i matar-los. Tots els amfibis juguen un paper importantíssim en el control de les poblacions d’insectes perjudicials per a l’ésser humà i les seves activitats agràries.
La millor manera de preservar-ne totes les espècies, és tenir cura dels ecosistemes aquàtics. La destrucció dels seus hàbitats els condemna a la desaparició.
El pòster Conservem els nostres amfibis , ha estat editat amb l’ajut de la Fundació Caixa Catalunya.