Després de 8 mesos d’incubació neixen els primers camaleons comuns al CRARC

El 13 d’octubre de 2009, una femella de camaleó comú (Chamaeleo chamaeleon chamaeleon) resident al CRARC, va fer una posta de 21 ous. La femella va realitzar un túnel d’aproximadament 25 centímetres en el substrat arenós on vivia, i al fons de la galeria va dipositar la posta. Amb molta cura va tapar de nou el forat que havia fet i va emparrar-se acte seguit a la vegetació arbustiva de la instal·lació. Els tècnics del CRARC van retirar la posta amb molta cura per tal de traslladar-la a la sala d’incubació, on de forma artificial es procediria a incubar la posta a una temperatura de 27oC a 28oC diürns i entre 14oC i 15oC nocturns.
Val a dir que, la decisió de retirar-los del lloc on la camaleona els va pondre, obeeix al fet de que a les nostres latituds (clima mediterrani nord) aquesta espècie no pot completar el cicle de desenvolupament embrionari. El dia 10 de juny, passats 240 dies des de la posta, va néixer el primer camaleó. Una incubació tan llarga en aquest rèptil, es deu al fet d’experimentar entre l’octubre i l’abril, un període d’aturament del desenvolupament embrionari (diapausa), que s’abandona durant la primavera, moment en que continua la incubació.
A la península ibèrica, podem trobar camaleons en zones molt localitzades del sud i llevant ibèric. Aquest rèptil tan espectacular forma part de la fauna herpetològica ibèrica i esta catalogat a nivell estatal com a Casi Amenaçada (NT). Tanmateix les poblacions de Cadis i Huelva, es consideren vulnerables.
El CRARC a contactat amb els responsables del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Santa Faz a Alacant, per tal d’enviar-los els petits camaleons que puguin néixer, per tal de ser destinats a accions de conservació activa.