La conservació de la fauna autòctona no coneix fronteres

 

El CRARC recolze l’iniciativa de la Asociación Herpetologica Española (AHE), i l’entitat ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste) sobre la conservació de la tortuga de rierol a la conca del riu Segura.
La campanya de divulgació dels valors naturals del riu Segura, esta complementada amb accions per a pal·liar els efectes dels alliberaments de tortugues d’aigua exòtiques en aquest curs fluvial.
Els treballs van des de l’avaluació de l’estatus de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) amb la implicació de voluntaris ambientals , fins la sensibilització i complicitat del col·lectiu de pescadors, passant per incidir en la compra responsable de les tortugues que seran mantingudes com a mascota. És en aquest darrer punt, on el CRARC a considerat que pot aportar la seva experiència en la gestió de fauna. 
El missatge tramés per la campanya informativa, que pretén sensibilitzar a la ciutadania en una compra responsable de les tortugues mascota que diu : Compra tu galápago con responsabilidad!. Aquest eslògan, l’hem repetit des del CRARC en infinitat d’ocasions, sempre que n’hem tingut ocasió, en xerrades, conferències, o en les tasques d’educació ambiental que desenvolupem diàriament.
El pòster editat en aquesta campanya, posa de relleu la realitat social que es deriva d’una conducta irresponsable com és l’abandonament de quelonis exòtics en els nostres ecosistemes aquàtics. Els texts denuncien la perillositat que per a les tortugues d’aigua autòctones i per a tota la fauna associada als rius representa l’alliberament de les tortugues mascota, alerten de que aquestes conductes són un delicte segons una llei orgànica de l’Estat. Alhora, s’ofereixen solucions als propietaris de tortugues que volen desfer-se’n. Així, els telèfons de contacte de quatre centres de recuperació de fauna salvatge que s’han implicat en la campanya hi són referenciats.
Puntualitzar que, a nivell del territori català, l’abandonament de fauna salvatge exòtica o no, està contemplat com un delicte per la llei de protecció dels animals, i per tant denunciable i objecte de sanció.
Aquests projecte de divulgació i sensibilització ha estat possible gràcies a un projecte VOLCAM  que esta finançat per la CAM Caja de Ahorros del Mediterráneo.
 
Centres col.laboradors.:
 
CR Fauna Salvaje de Albacete.: 967520062
CR Santa Faz d’Alacant.: 965150810
CR El Valle de Múrcia.: 968844907
CR d’Amfibis i Rèptils de Catalunya.: 937726396