El CRARC participa en la redacció del capítol de La Enciclopedia virtual de los vertebrados Españoles corresponent a la tortuga de Florida.

El director científic i veterinari del CRARC, Albert Martínez Silvestre i les biòlogues col.laboradores del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) Judit Hidalgo-Vila, Natividad Pérez-Santigosa i Carmen Diaz-Paniagua, han redactat per a la Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Ibéricos , la monografia corresponen a la tortuga de Florida (Trachemys scripta).
Aquesta publicació virtual, que com el seu nom indica, és de caràcter enciclopèdic; atansa de forma rigorosa, actualitzada i alhora planera, la fauna vertebrada d’Espanya. Regularment apareixen a la seva web, revisions bibliogràfiques, documentals en les que s’incorporen les investigacions més recents sobre herpetofauna.
En el cas de la tortuga de Florida (Trachemys scripta) una espècie americana que malauradament ha colonitzat infinitat d’hàbitats aquàtics ibèrics entre molts altres d’arreu del planeta, ha estat tractada en profunditat. El document dona una visió global de tots els aspectes de la biologia, taxonomia, patologies, distribució, gestió, etc… Els redactors de l’obra, han recopilat gran quantitat d’informacions inèdites, facilitades per naturalistes, herpetòleg, ornitòlegs, entre molts altres estudiosos de la biodiversitat.
Aquest nou lliurament de l’Enciclopèdia Virtual dedicat a la tortuga de Florida, esdevindrà sens dubte un document tècnic d’obligada consulta en els propers anys, per a tots els que ens dediquem a la gestió de fauna salvatge invasiva.
 
Referències bibliogràfiques amb participació del CRARC, utilitzades en la publicació: Galápago de Florida – Trachemys scripta (Schoepff, 1792).
La majoria d’articles els trobareu a la Nostra web en format pdf
 
Hidalgo-Vila, J., Martínez-Silvestre, A., Díaz-Paniagua, C. (2006a). Benign ovarian teratoma in a red-eared slider turtle (Trachemys scripta elegans). Veterinary Record, 159: 122-123.
Hidalgo-Vila, J., Martínez-Silvestre, A., Ribas, A., Casanova, J.C., Pérez-Santigosa, N., Díaz-Paniagua, C. (2011). Pancreatitis Associated with the Helminth Serpinema microcephalus (Nematoda: Camallanidae) in exotic red-eared slider turtles (Trachemys scripta elegans). Journal of Wildlife Diseases, 47: (en prensa).
Martínez-Silvestre, A. (2002). Analisi de les tortugues invasives a l’àrea natural del Foix-Garraf. Trobades d’Estudiosos del Garraf, VI: 24.
Martínez-Silvestre, A., Cerradelo, S. (2000). Galápagos de Florida, un problema ecológico y social. Quercus, 169: 16-19.
Martínez-Silvestre, A., Frye, F.L. (2002). A case of calcinosis cutis and pseudocutaneous horn in a captive red-eared slider (Trachemys scripta elegans). Boletín de la Asociación Herpetológica Española, 13: 45-48.
Martínez-Silvestre, A., Soler Massana, J. (2009). Depredación del galápago americano (Trachemys scripta) sobre puestas de carpa (Cyprinus carpio) en Cataluña. Boletín de la Asociación Herpetológica Española, 20: 105-107.
Martínez-Silvestre, A., Soler Massana, J. (2011). Extracció i control de tortugues exotiques invasores al panta de El Foix. 2010. Consorci del Parc del Foix. Diputación de Barcelona. Documento técnico no publicado.
Martínez-Silvestre, A. , Bertolero, A., Soler, J. (2009). Programa de conservació de les tortugues de rierol (Mauremys leprosa) i d’estany (Emys orbicularis) i de control de la toruga
de Florida (Trachemys scripta sp.) i d’altres quelonis al.lòctons al Parc del Foix. II Monografies
del Foix :213.223.
Martínez-Silvestre, A., Hidalgo-Vila, J., Soler Massana, J. (2004). Detección de patologías en tortugas exóticas asilvestradas en España. Congreso de Especialidades Veterinarias. AVEPA, 3: 181-182.
Martínez-Silvestre, A., Soler, J., Agustí, V. (2005). Estudi ecopatològic de les tortugues invasives (Trachemys sp.) del pantà de Foix : detecció de Salmonella sp. Diputació de Barcelona I Trobada d´Estudiosos del Foix: 85-88.
Martínez-Silvestre, A., Soler Massana, J., Amat, F. (2007). Análisis de la presencia de tortugues als Parcs del Montnegre i el Corredor, Serralada Litorali Serralada de Marina. Jornades d’Estudiosos del Montnegre i el Corredor, V:19-20.
Martínez-Silvestre, A., Soler Massana, J., Salom, M. (2007b). Essais d’elimination des tortues invasives a Catalogne (NE Spagne) : Recherche biosanitaire. Premier Congrès Méditerranéen d’Herpétologie (CMHI), Marrakesh, Programme and Abstract book: 63-64.
Martínez-Silvestre, A., Soler Massana, J., Ventura Bernardino, M. (2003). Nuevos datos sobre la presencia de reptiles exóticos asilvestrados en la Península Ibérica. Boletín de la Asociación Herpetológica Española, 14:9-12.
Martínez-Silvestre, A., Soler Massana, J., Sáez, A., Lopez, F. (2010). Nuevos datos de la interferencia de Trachemys scripta en ecosistemas mediterráneos en Cataluña (España). XI Congreso Luso Español de Herpetología/XV Congreso Español de Herpetología, Sevilla: 78-79.
Martínez-Silvestre, A., Soler Massana, J., Solé, R. y Medina, D., (2001). Reproducción de quelonios alóctonos en Cataluña en condiciones naturales. Boletín de la Asociación Herpetológica Española, 12: 41-43.
Martínez-Silvestre, A., Touzet, J.M., Soler Massana, J., Barragan, M.T. (1998). La problemàtica de la Tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans) en dos ecosistemas: Tropical y mediterráneo. Animalia, 11: 60-66.
Martínez-Silvestre, A., Soler Massana, J., Gorriz, A.,Munne, P., De Roa, E. (2006). Trachemys scripta elegans and other invasive species of chelonians in Catalonia (North-eastern iberian peninsula). Chelonii, 4: 53-54.
Martínez-Silvestre, A., Soler, J. Solé, R., González, X., Sampere, X. (1997). Nota sobre la reproducción en condiciones naturales de la tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans) en Masquefa (Cataluña, España). Boletín Asociación Herpetológica Española, 7: 40-42.
Soler Massana, J., Martínez-Silvestre, A. (2009). The European pond turtle in Spain. Pp. 163- 166. En: Rogner, M.(Ed.). European Pond Turtle: Emys orbicularis.. Frankfurt: Edition Chimaira.
Soler Massana, J., Martínez-Silvestre, A., Torres, P., Amill, I. (2005). Presencia de tortuga d’estany (Emys orbicularis) al panta de Foix. Jornades d’Estudiosos del Foix, I: 81-83.

Soler Massana, J., Amill Franch, I., Martínez-Silvestre, A., Barrull Ventura, J., Mate Alonso, I. (2006). Nuevos datos de distribución para 9 especies de reptiles en la comarca del Priorat (Sudoeste de Cataluña). Boletín de la Asociación Herpetológica Española, 17: 66-73