Inaugurada a la Morera de Montsant, una estació de cria de la tortuga mediterrània

En el marc del projecte de reintroducció de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni) al Parc Natural de la Serra de Montsant, s’ha posat en marxa una estació de cria de l’espècie al Parc.

La finalitat de l’acció, és donar a conèixer i apropar aquest rèptil a tots els visitants del parc. Aquesta iniciativa forma part de les tasques de divulgació del projecte.

Situada a la seu del Parc Natural, la intal.lació compte amb uns plafons, sobre la biologia de la tortuga i sobre els objectius del projecte de conservació.

És important que, els usuaris del parc natural, tinguin present que existeix un projecte de conservació sobre la tortuga. Tindre aquesta informació a l’abast ha de permetre tenir una actitud de respecte vers l’espècie. Saber de la seva existència a l’espai protegit, ha d’ajudar a veura-la com un element més del patrimoni natural del parc que cal respectar.

Així doncs, quan els visitants del parc trobin alguna tortuga, sabran que no l’han d’agafar, doncs l’espècie és un element més del patrimioni biològic de l’espai natural.

L’estació forma part també de les accions didàctiques del projecte, destinades a fer participar als nens i nenes dels municipis del Priorat i comarques veines del projecte i la biologia de l’espècie. Un material didàctic específic de la tortuga del Montsant, dirigit a alumnes de primària, (és pot baixar de la wep del Parc Natural de Montsant o del CRARC).

A més de l’aspecte informatiu de l’estació, aquesta produirà dintre de les seves possibilitats, un petit nombre de cries de tortuga mediterrània. Aquestes formaràn part dels estocs alliberats cada any al parc. El CRARC gestiona juntament amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, un total de 43 instal.alcions que contribueixen amb una mitjana de 350 cries anualment, que són destinades als projectes de conservació de la tortuga mediterrània al Parc de Montsant i de Garraf.

Les 5 tortugues mediterrànies que estan actualment a l’estació, porten un xip incorporat que les identifica, i també estan marcades amb un codi de senyalas a la closca.