Les tortugues no són joguines ni animals domèstics. Cal invertir molt i molt en educació. El problema continua.

 Des de la prohibició l’any 2013 de la venta de les tortugues anomenades de Florida, o millor dit, les pertanyents al Gènere Trachemys; el gran mercat de les mascotes, va reaccionar venent altres espècies de requeriments similars.
La substitució d’un producte (tortuga americana) per un altre (tortuga asiàtica o americana de necessitats de manteniment similars) va ser quasi automàtica.
La prohibició de la venta de quelonis exòtics, es va adoptar, amb la intenció de
frenar la seva presencia al medi natural, producte d’abandonaments indiscriminats per part de propietaris de mascotes irresponsables.
Si be espècies com Trachemys scripta elegans, Trachemys scripta scripta, o Trachemys troostii, van deixar de ser venudes, el forat comercial va ser reomplert amb altres espècies. Tortugues americanes dels Gèneres Pseudemys i Graptemys, i quelonis asiàtics del Gènere Mauremys. Així donscs el problema continua.
Deixant de banda consideracions ètiques, ecològiques o comercials, el manteniment d’animals salvatges (com les tortugues) com a mascotes, per molt simpàtiques que resultin, és per sobre de tot un contracte de per vida, de responsabilitat i dedicació, que durarà pel cap baix 40 anys. Les tortugues com qualsevol altre animal, no són joguines ni objectes de col·lecció, de les quals ens podem despendre sense més.
L’any 2017, van ingressar al CRARC prop de 1300 tortugues exòtiques , de les quals un 23% ja pertanyen a les noves espècies que s’estan comercialitzant en substitució de les prohibides. En 4 anys de l’aplicació de les restriccions en el comerç de tortugues americanes, els resultats positius són inexistents.
Els problemes ecològics que poden representar les noves espècies venudes i abandonades als medis aquàtics mediterranis, estan encara per avaluar, però de ben segur que es produiran.
Treguin vostès mateixos reflexions i conclusions.