Espècies de fauna exòtica que apareixen als espais naturals de Catalunya (2)

Aquest octubre ha ingressat una tortuga de gran mida, de l’espècie Trachemys emolli . Aquest exemplar va ser capturat a l’estany de l’Olla del Rei (Castelldefels). Amb una mida de 39 cm, és un exemplar considerable. L’espècie és originària de Costa Rica i Nicaragua, i ha estat venuda sovint com a mascota. Com tantes altres, malauradament abandonades pels seus propietaris.