Retirades de la Reserva Natural del riu Gaià 27 tortugues exòtiques

L’entitat d’educació mediambiental La Sínia i el CRARC, col·laboren des de fa 2 anys en un programa de captura de tortugues exòtiques invasives a la Reserva Natural del riu Gaià.
Aquest novembre s’ha portat a terme la cloenda de la segona temporada del projecte, en la que s’han aconseguit retirar 13 individus. Aquests s’han de sumar als 14 de l’any 2006. Així doncs en total 27 exemplars de quelonis americans pertanyents a 4 espècies diferents (21 Trachemys scripta elegans, 4 Trachemys scripta scripta, 1 Chrysemys picta belli, i 1 Pseudemys concinna) han estat capturats.

   
Chrisemys picta belli    
   
Taula que visualitza la distribució per sexes de les captures.    

La majoria de les tortugues han estat femelles adultes. Aquest fet representa eliminar en gran mesura les possibilitats de reproducció d’aquestes espècies al riu Gaià. La capacitat reproductora de les tortugues americanes en ecosistemes mediterranis d’aigües continentals, ha estat àmpliament documentada en la literatura científica.
Les introduccions d’espècies exòtiques han causat sempre desequilibris ecològics importants en els hàbitats colonitzats. En moltes ocasions ha portat fins i tot a l’extinció elements de la fauna o flora autòctones.
 
Tota iniciativa encaminada a controlar l’expansió dels quelonis exòtics és important i necessària, tanmateix ha d’anar acompanyada de campanyes de divulgació encaminades a prevenir l’abandonament d’aquests rèptils. Aquest ha estat el cas de les tasques d’educació portades a terme per l’entitat La Sínia a la mateixa reserva,  i la sensibilització que tradicionalment ha fet sempre el CRARC en el centre de recuperació.