Una tortuga molt especial.

L’última setmana de novembre va ingressar al CRARC una cria de tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni) molt singular. L’exemplar, un nou nat d’enguany, presenta a les extremitats un número anòmal de dits. Concretament 6 dits a l’extremitat anterior dreta, 7 a l’esquerra i 9 dits a les potes posteriors. El normal per a l’espècie serien 5 a cada extrememitat.
L’anomalia rep el nom de polidactília (més dits del compte). L’origen d’aquesta particularitat és congènita Existeixen diferents factors que poden portar a l’aparició de malformacions en els rèptils. Així doncs i té a veure el determinisme genètic (degut a una excessiva consanguinitat entre els reproductors), la exposició a agents químics com herbicides, temperatures anormalment altes o baixes durant el període d’incubació, anòxia durant el desenvolupament embrionari, excessiva humitat o també massa sequedat durant l’incubació, i fins i tot s’han donat casos en cries procedents de femelles mal nodrides.
De moment la petita tortuga esta instal·lada a la sala de quarantena del centre, per tal de vetllar pel seu desenvolupament. Generalment els animals amb anomalies d’aquesta índole, solen presentar més dificultats de creixement. Esperem que pugui sobreviure, tanmateix no podrà mai ser inclosa en cap projecte de cria en captivitat. La característica que la fa especial, és alhora incompatible ja que les malformacions podrien ser transmeses genèticament durant generacions. 
Per saber-ne més visiteu la secció d’articles.