Durant l’any 2007 el CRARC ha alliberat 721 exemplars de rèptils i amfibis ibèrics.

Una de les finalitats dels centres de recuperació de fauna salvatge és l’alliberament dels exemplars que rehabilita. Aquestes actuacions es realitzen en el marc de projectes de conservació o de reforç de poblacions.
Enguany han estat alliberats 721 exemplars pertanyents a 11 espècies. La tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni) amb 582 individus ha esdevingut com cada any l’espècie amb un major número d’alliberaments. El Parc del Garraf i el Parc Natural de la Serra de Montsant, són els espais que els han acollit.
Les tortugues de rierol (Mauremys leprosa), és la segona espècie en el pòdium d’alliberaments i les Reserves Naturals del Part del Llobregat el principal espai on s’han deixat anar.

Tanmateix, altres rèptils i també amfibis han recobrat la llibertat després de ser recuperats. Sauris com el vidriol (Anguis fragilis) o el llangardaix ocel.lat (Lacerta Timon lepida) i anurs com el gripau corredor (Bufo calamita) van ser alliberats al terme de Masquefa, a la zona de la riera, un espai considerat com a corredor biològic. Altres herpets com les serps blanques (Rhinechis scalaris) i les serps verdes (Malpolon monspessulanus) ho han estat al Parc Natural de Montserrat.
Tots els rèptils i amfibis són de cabdal importància en els ecosistemes. Actuen com a controladors de les explosions demogràfiques de rosegadors, insectes i invertebrats. Ofidis com la serp blanca o l’escurçó (Vipera aspis) tenen com principal recurs tròfic rates, ratolins i talpons (vegeu gràfics). Per tant, qualsevol iniciativa que potencií la seva existència repercuteix directament en l’economia general de la societat, per exemple en la producció d’aliments.
Origen dels gràfics: Bruno S. & Mauregi S. (1990): Serpenti d’Italia e d’Europa. Giorgio Mondatori & Associati Editori s.p.a. 223pp.