El sexe de les tortugues el determina la temperatura d’incubació.

L’incubació artificial d’ous de tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni) al CRARC, permetrà escollir el sexe de les cries d’aquesta espècie.
El control de la temperatura en que s’incuben els ous de moltes espècies de tortugues i d’altres rèptils com el cocodrils, permet seleccionar-ne el sexe. Axí doncs, poden augmentar-se les proporcions de sexes (sex-ratio) en funció de les necessitats del programa de cria o reintroducció. En les poblacions naturals d’aquesta espècie, la proporció de sexes sol ser de un mascle per cada femella existent.
Sovint però, en els projectes de conservació de la tortuga mediterrània no es disposa del sex-ratio adient per la realització dels alliberaments (reintroduccions).
La necessitat de tenir més femelles per d’augmentar les possibilitats de reproducció futures en llibertat o simplement equilibrar els estocs que han de ser alliberats, pot obtenir-se amb l’incubació artificial de les postes.
Quan la temperatura existent a la posta durant el primer terç de l’incubació és superior a 31,5oC, conclourà amb la formació d’embrions majoritàriament femella. Temperatures inferiors a la descrita, donaran com a resultat la formació principalment de mascles. El gradient tèrmic de 31,5oC es considera la temperatura pivotant, es a dir el punt en que es formarà una proporció igual de sexes (50% mascles / 50% femelles).
La incubadora del CRARC ha estat calibrada a 32oC, així totes les postes de tortuga mediterrània que s’hi desenvolupin donaran com a resultat únicament exemplars femella.
Alhora tothom que visiti el centre de recuperació, podrà veure l’incubació de les postes de tortuga dia a dia.
La direcció del CRARC va creure molt interessant i didàctic donar a conèixer un aspecte tant insòlit de la reproducció dels quelonis. La possibilitat de que el visitant pugui observar com una tortugueta trenca l’ou i neixi davant seu, pot ser una experiència inoblidable.