Neixen al CRARC les primeres femelles de tortuga mediterrània amb el sexe predeterminat per la temperatura d’incubació.

La primera posta d’ous de tortuga mediterrània incubada artificialment al CRARC ha tardat 59 dies en eclosionar a una temperatura de 32,2oC i per tant les tortuguetes seran femella.

Com ja vàrem anunciar el mes de març d’enguany, al CRARC vam construir una incubadora per a poder controlar la temperatura d’incubació de les postes de tortuga mediterrània. Aquest giny, va ser col·locat en un espai del centre de lliure accés per a la gent que ens visita.
L’incubació artificial de les postes de quelonis ens permet controlar el sexe de les futures cries. A una major temperatura d’incubació naixeran femelles i a menys temperatura mascles. En el cas de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni) per sobre dels 31,5oC neixen majoritàriament femelles i per sota d’aquest valor bàsicament mascles.
 
Per a fer la foto, es va traslladar la tortuga fora de l’incubadora (foto. Joaquim Soler CRARC).
La temperatura que es va escollir per portar endavant l’experiència va ser de 32,2oC. La decisió de manipular el sexe de les tortugues mediterrànies es va prendre amb l’objectiu d’incrementar les possibilitats de colonització de l’espècie en els espais on s’allibera (Parc del Garraf i Parc Natural de la Serra de Montsant). Un major numero d’exemplars femella ens ha de permetre augmentar la capacitat de reproducció de les poblacions reintroduides.
Duran el dies que resten d’agost i pràcticament tot el setembre es produiran naixements que podran ser observat pels visitants del centre.
Les darreres postes controlades que van ser traslladades a l’incubadora són del dia 17 de juliol. Així doncs aproximadament entre 58 i 60 dies desprès d’aquesta data naixeran les petites tortugues.