Participació del CRARC en la redacció del MANUAL CLINICO DE ANIMALES EXÓTICOS

 

El director científic del Centre de Recuperació d’amfibis i Rèptils de Catalunya, l’Albert Martínez Silvestre, ha format part d’un equip de quatre veterinaris especialitzats en fauna salvatge exòtica que han elaborat el Manual Clínico de Animales Exóticos.
Aquest llibre presenta una síntesis en profunditat de l’estat de coneixement actual en clínica d’animals exòtics. Proporciona al veterinari tota l’informació bàsica necessària per arribar a un nivell avançat en la seva pràctica diària.
Deixant de banda els aspectes teòrics i acadèmics, s’inclouen abundants recomanacions pràctiques basades en l’experiència clínica dels autors. L’objectiu del manual és, oferir solucions immediates als problemes amb que s’enfronta els professionals de la veterinària en la pràctica diària.
L’obra tracta gran part de les espècies de petits mamífers, aus i rèptils que de forma més habitual són tractats a les consultes.
Dintre de cada un dels grups faunístics tractats al manual, s’inclouen apartats addicionals sobre tècniques clíniques, anestèsia, cirurgia i terapèutica entre d’altres.
Si el manual té una aplicació en la clínica veterinària privada, és també sens dubte, una eina molt útil en la gestió de fauna salvatge en general.
 
Aquest manual, pel seu caràcter especialitzat el podeu demanar directament a l’editorial: Multimédica Edicones Veterinarias www.multimedica.es