Nova investigació de l’Institut Catala de Paleontologia en col.laboració amb el CRARC

 

Fruit del conveni de col·laboració signat per l’ICP i el CRARC l’any 2008, s’ha iniciat un nou estudi enfocat en l’evolució de les tortugues terrestres. L’objectiu d’aquest treball d’investigació es centrarà en l’estudi de les restes fòssils de tortugues gegants del Miocè, (període comprès entre 23,3 i 5,3 milions d’anys), recuperades a diferents jaciments de Catalunya.
 
   
 
Aquestes grans tortugues van viure aproximadament fa uns 10 milions d’anys a tota la península Ibèrica i varen assolir unes mides molt considerables, fins a 1,5 metres de llargada.
 
   
   
   
 
El CRARC cedirà temporalment cranis de tortugues actuals de la seva col·lecció, per tal de què l’equip d’investigadors de l’ICP tinguin accés a tota la informació que proporciona aquest material de comparació. Gràcies a la cessió d’aquests cranis, es realitzaran tota una sèrie de tomografies axials computeritzades, els anomenats TACs, per poder comparar les restes fòssils amb les espècies actuals. Aquest estudi permetrà conèixer millor l’origen i l’evolució de les grans tortugues terrestres de la família Testudinidae.