El CRARC edita el 3er àlbum sobre la fauna catalana, L’escurçó.

 

 “L’escurçó” és el títol del 3er quadern sobre la vida i conservació d’espècies de la fauna salvatge autòctona de Catalunya.
Amb el suport econòmic de la Caixa Laietana, el CRARC ha elaborat novament una eina didàctica adreçada a l’àmbit escolar.
En aquest tercer volum, seguim optant per donar elements i eines didàctiques al professorat. Com en els altres números sobre la Tortuga mediterrània i El gripau,   és tracta també d’una obra de consulta a l’abast de tothom qui tingui inquietuds per les formes de vida que ens envolten.
 
L’escurçó ibèric és una serp en perill d’extinció, d’altra banda, l’escurçó pirinenc és més abundant, però no deixa d’estar amenaçat.
Una de les principals causes de la desaparició dels escurçons és la destrucció dels seus hàbitats. Els incendis forestals que afecten a boscos i matollars, juntament amb l’aprofitament intensiu del territori per a l’agricultura, les pedreres i urbanitzacions, redueixen el territori on viuen els escurçons i n’impedeix la seva supervivència.
L’augment de carreteres arreu del país fa que molts d’aquests rèptils de desplaçament lent morin esclafats sota les rodes dels cotxes quan volen travessar-les, especialment durant l’època d’aparellament. Molts altres són presa de gats domèstics o ensalvatgits.
Desgraciadament, però, les serps són vistes com animals malignes i perillosos.
Tradicionalment han estat la representació del mal, del pecat i la vilesa. A l’escurçó, en particular, se li afegeix el fet de ser verinós. És per això que des de l’antiguitat els ofidis han sofert la implacable persecució de l’home i han estat víctimes de falses creences, mites i històries inversemblants.
 
En molts països on viu l’escurçó, existeix la creença popular que els organismes encarregats de la conservació de la fauna i flora repoblen les muntanyes amb serps que llancen des d’helicòpters. Aquesta pintoresca història, i d’altres semblants, són totalment falses i arrenquen de la por i l’odi ancestral a les serps.
La millor forma de protegir les serps és respectar la seva vida i conservar-ne
els seus hàbitats.
Les serps són unes grans aliades a l’hora de combatre plagues de ratolins, rates i altres rosegadors altament perjudicials per a l’economia rural i la salut pública, i no és permès matar-les.
 
Aquest llibret és la col·laboració del CRARC per a difondre la importància de preservar les serps.
 
Aquest tercer títol de la col·lecció Fauna Nostra, el podeu demanar al CRARC. La publicació és gratuïta. Consulteu les despeses de tramitació i enviament.