El CRARC cedeix al ZOO de Barcelona tortugues de rierol

La tortuga de rierol (Mauremys leprosa) és una espècie inclosa dins la llei de protecció dels animals de la Generalitat de Catalunya, i per tant, roman estrictament protegida. Els efectius d’aquest queloni als rius i altres zones humides de Catalunya, han experimentat els darrers vint anys, un augment significatiu de la seva presència.

Entre els factors que han potenciat la presència de la tortuga de rierol als medis aquàtics catalans, podem citar la millora de la qualitat de les aigües continentals, fruit en gran mesura, de les polítiques de gestió ambiental portades a terme pels diferents governs nacionals i locals. També ha ajudat el desenvolupament de projectes encaminats potenciar la seva presència en àrees d´especial interés faunístic. És en aquest punt, on el CRARC ha participat, alliberant des de 1999 i fins enguany, més de 1000 exemplars de tortuga de rierol.
En el marc d’aquestes iniciatives de conservació, aquest més de maig, el CRARC ha cedit al ZOO de Barcelona, 12 exemplars adults de tortuga de rierol. Aquestes seran incloses en un programa de cria, que ha de permetre generar exemplars per a destinar-los al reforç de l’espècie en llibertat.