210 tortugues mediterrànies han estat alliberades al Parc Natural de Montsant.

 Des de l’any 2005, la Generalitat de Catalunya duu a terme un projecte de
reintroducció de la tortuga mediterrània al Parc Natural de la Serra de Montsant, amb l’objectiu final d’aconseguir una població viable de tortuga mediterrània en aquest parc. Amb aquest nou alliberament, ja seràn més de 3000 les tortugues que s’hi han reintroduit.
Aquest programa de reintroducció que realitza el Departament de Territori i Sostenibilitat amb la col·laboració del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), compte un any més amb el suport de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears. Govern Balear. Col-laboració canalitzada a través del centre de recuperació de fauna salvatge del GOB Menorca, que cedeix part dels exemplars alliberats.
210 tortugues mediterràies s’afegeixen a les ja més de 2800 alliberades des de l’any 2005. Totes han estat marcades amb un codi de senyals a la closca, que les identifica individualment. També s’han fotografiat totes dorsal i ventralment, com a un complement a l’identificació. Els dibuixos i taques de la closca, són úniques en cada individus, i en fase adulta inalterables.
Una espècie altament amenaçada d’extinció.
La tortuga mediterrània, té una de les distribucions geogràfiques més reduïdes d’Europa Occidental. Catalunya juntament amb el País Valencià, són els únics territoris de la península Ibèrica que compten amb poblacions, focalitzades en sis espais naturals protegits: el Parc Natural de Garraf, el Parc Natural del Delta de l’Ebre, el Paratge Natural de l’Albera, El Parc Natural de la Serra d’Irta, la Serra de Llaberia, i el Parc Natural de Montsant.
L’espècie està greument amenaçada d’extinció a causa de la destrucció del seu hàbitat (incendis forestals) i la captura, encara hores d’ara, per a ser destinades al mercat de mascotes (il·legal). El seu futur a Catalunya, passa per la conservació de l´única població natural present al Paratge Natural de l’Albera i per potenciar la creació de noves poblacions dins l’àrea de distribució històrica i potencial de l’espècie, amb l’objectiu d’establir una xarxa d’espais que li serveixin de refugi.