El CRARC constata l’augment demogràfic d’una petita població reintroduÏda de tortugues de rierol al terme d’Esparreguera

 

Les tasques de seguiment portades a terme en el marc del projecte de gestió i conservació de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) al terme municipal d’Esparreguera, constaten el naixement de tres exemplars d’aquest queloni autòcton. Els tres nous nats foren observats pel tècnic encarregat del seguiment J. C. Pamplona, durant el mes de juny d’enguany.
Aquests projecte de conservació s’inicia el 27 de setembre de 2006 amb el suport de l’ajuntament d’Esparreguera. Es va procedir a  la reintroducció de 22 exemplars (12 femelles, 8 mascles i 2 individus juvenils). Cada una de les tortugues va ser mesurada i pesada, així com marcada amb un codi de senyals a la closca. Aquest codi és l’estipulat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, pel control i gestió de l’espècie.
 
El torrent triat per a l’alliberament (dins el terme d’Esparreguera), és a tocar del Parc Natural de Montserrat. L’indret per tant, juga un paper de conectivitat i amortiment entre la zona urbana i els espais naturals. L’indret esdevé un corredor biològic (espai que connecta unitats de territori aptes pel desenvolupament de la fauna) i que en el nostre cas, permet el trànsit entre diversos torrents i rieres de les conques del riu Llobregat i Anoia.
El projecte va contemplar inicialment l’estudi dels paràmetres necessaris per a la supervivència de l’espècie, així com l’anàlisi dels factors que poguessin afectar el seu bon desenvolupament. Un risc detectat i corregit va ser la captura de dues tortugues de Florida (Trachemys scripta elegans), que foren retirades al CRARC. La competència per l’espai i l’aliment dels quelonis exòtics introduïts en els ecosistemes aquàtics és un problema a minimitzar en els projectes de conservació. 
Aquests primers naixements constatats enguany, ens confirma que l’espècie es troba en un ambient adequat, que ha de permetre el desenvolupament de la població i fins i tot expandir-se a altres torrents i rieres.
La tortuga de rierol, és una espècie sotmesa a la llei de protecció dels animals. Esta catalogada a nivell d’estat espanyol com a vulnerable, ja que s’enfronta en un futur immediat a un risc d’extinció en estat silvestre.

Recull fotogràfic: J.C. Pamplona