Projectes de conservació de tortugues en els que col•labora el CRARC, apareixen referenciats a Google Earth i Google Maps.

Les accions de conservació que és porten a terme en espais protegits d’arreu d’Europa, poden ser consultades per tothom mitjançant Google Earth i Google Maps.

La direcció del Parc Natural de la Serra de Montsant i del Parc de Garraf, van aprofitar les oportunitats que brinden les noves tecnologies per a donar a conèixer les tasques de conservació i gestió de fauna i flora que es porten a terme en llurs parcs. Així doncs Google Earth i Google Maps  han desenvolupat una aplicació per mostrar les accions de conservació que s’hi porten a terme. D’aquesta manera és possible tenir una visió molt gràfica de la distribució espacial de les accions i explorar la base de dades d’una forma més atractiva. Cada acció de conservació és mostrada sobre el terreny amb un logo, i al “clicar” sobre ell, es desplega una vinyeta amb una foto il·lustrativa i un breu text de caràcter divulgatiu. Un enllaç a la corresponent pàgina de la wiki de conservació permet aprofundir al públic interessat.
Un cop més la col.laboració del CRARC amb les administracions autonòmiques encarregades de la conservació de la biodiversitat catalana, es valora a nivell internacional.